Slide background

Szukasz pracy? Szukasz pracownika?
Zadzwoń i pozwól nam sobie pomóc!

Slide background

Pracodawco! Nie znajdziemy Ci pracownika na wczoraj...
ale w najkrótszym czasie znajdziemy właściwą osobę do Twojej firmy!

Slide background

Pracowniku! Nie znajdziemy Ci pracy marzeń...
ale znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku!

Slide background

Prosimy nie sugerować się nazwą pracownik tymczasowy.
Nasi pracownicy bardzo często zostają u naszych Klientów na stałe.
Dla nas to komplement.

Slide background

Z wielką radością i odpowiedzialnością
pomagamy osobom gorzej radzącym
sobie na rynku pracy.

Slide background

Stawiamy na relacje - doradzamy i pomagamy
z szacunkiem i życzliwością.

Tel. +48 727-239-265 (PL, EN, DE)

Tel./Viber: +48 517-169-400 (UA)

facebook 1

Szukasz pracy? Wyślij CV Szukasz pracownika? Wyślij zapytanie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WSTĘP

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE - Dz. Urz. UE L119, zwanym dalej "RODO", podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby Państwa dane osobowe były właściwie chronione, a Państwo rzetelnie poinformowani o celach i zakresie ich przetwarzania, a także uprawnieniach Państwu przysługujących.

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wymaga podstawy prawnej; RODO przewiduje takie podstawy, a poniższe z nich mają zastosowanie w naszej działalności:
a) Państwa dobrowolna zgoda. Może ona dotyczyć tylko przetwarzania danych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby realizacji wskazanej przez Państwa rekrutacji i wynikającego z niej zatrudnienia, jak również dotyczyć zarówno wskazanej rekrutacji, jak i przyszłych rekrutacji, które będziemy prowadzili dla siebie lub dla naszych Klientów.
W przypadku realizacji rekrutacji dla Klientów, powierzymy przetwarzanie Państwa danych osobowych tym Klientom, jednak wyłącznie w zakresie realizowanej z nimi współpracy, np. usługi rekrutacji na stanowisko stałe lub rekrutacji i zatrudnienia na prace tymczasowe.
b) Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której będziecie Państwo stroną. Taka sytuacja wystąpi, jeżeli zechcecie Państwo zostać zatrudnieni przez naszą firmę.
c) Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią. Taka sytuacja wystąpi w razie sporu prawnego i konieczności dochodzenia praw przed sądem.
d) Przestrzeganie obowiązku prawnego. Taka sytuacja wystąpi w momencie zaprzestania przez Państwa zatrudnienia w naszej firmie. Na podstawie odrębnych przepisów jesteśmy zobowiązani przechowywać Państwa akta osobowe przez określony czas.

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma HERSTER Dominika Radomska z siedzibą w: 59-500 Złotoryja, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14 lok.5, NIP 6911920889; kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: https://herster.pl/

4. CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, to wszelkie dane odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą zidentyfikowaną jest osoba, której tożsamość znamy. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamości nie znamy ale możemy poznać za pomocą środków, które mamy. Danymi osobowymi mogą więc być: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP komputera, itp.

5. POLITYKA "COOKIES"

5.1. Pliki "cookies" (z ang. "ciasteczka") są danymi informatycznymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie) i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Zawierają one zazwyczaj nazwę strony internetowej z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym. Strona internetowa pobiera w sposób automatyczny adres IP komputera, typ przeglądarki i systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach "cookies".
5.2.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki "cookies" oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
5.3.Pliki "cookies" wykorzystywane są w celu:
a) rozpoznania urządzenia w celu prawidłowego wyświetlenia strony internetowej,
b) wyświetlenia treści dostosowanych do odwiedzającego stronę internetową
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający stronę internetową korzystają z niej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości;
5.5.Stosowane są dwa główne rodzaje plików "cookies": "sesyjne" oraz "stałe". Pliki "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki "stałe" przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia.
5.6.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików "cookies". Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dokładne informacje na temat plików "cookies" znajdują się w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari™: https://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

6. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby:

 • Realizowanych przez nas usług rekrutacji i selekcji pracowników
 • Realizowania procesu zatrudnienia i administrowania pracownikiem
 • Realizowanych przez nas usług związanych z legalizacją pobytu i pracy obcokrajowców
 • Realizowanych przez nas usług zakwaterowania
 • Realizowanych przez nas pozostałych usług wymienionych na naszej stronie internetowej
 • Innych obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

7. JAKIE DANE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY

Gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do realizowania czynności wymienionych w punkcie 6. Mogą to być np.: dane zawarte w CV, albo dane kontaktowe podane w formularzu zapytania naszej strony internetowej.
Automatycznie są także gromadzone dane "cookies" omówione w punkcie 5. Nie wykorzystujemy żadnych danych do profilowania, czyli automatycznej oceny osoby fizycznej lub przewidywania jej zachowania.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH I DOSTĘP DO NICH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych stosujemy adekwatne rozwiązania informatyczne i techniczne pozwalające na dostęp do nich wyłącznie osób przeszkolonych i upoważnionych do ich przetwarzania, które podpisały zobowiązanie do zachowania tajemnicy, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleconych zadań.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym (np. Klientom, biuru rachunkowemu) odbywa się z zachowaniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa i jedynie w zakresie ściśle określonym ramami tej współpracy. Dane osobowe w podmiotach współpracujących są przetwarzane również wyłącznie przez osoby do tego przeszkolone i upoważnione, które podpisały zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

9. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Czas przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim zostały zgromadzone:

 • Rekrutacja wskazana przez kandydata - 6 miesięcy od daty zakończenia usługi lub gwarancji na usługę
 • Rekrutacje przyszłe - 18 miesięcy od pozyskania danych
 • Zatrudnienie - przez cały okres zatrudnienia oraz okres wskazany na podstawie innych przepisów (np. obowiązek przechowywania akt osobowych)
 • Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców - 18 miesięcy od daty zakończenia usługi
 • Usługi zakwaterowania - przez cały okres trwania usługi oraz okres wskazany odrębnymi przepisami (np. obowiązki podatkowe realizowane do końca 5 roku kalendarzowego po danym roku podatkowym)
 • Pozostałe usługi wymienione na stronie internetowej - 6 miesięcy od daty zakończenia usługi lub gwarancji na usługę. Po upływie w/w okresów dane osobowe zostaną usunięte.

10. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

W każdym czasie macie Państwo prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Usunięcia danych osobowych
 • Wglądu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii
 • Aktualizacji i uzupełnienia danych osobowych
 • Przeniesienia danych osobowych
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy je mogli tylko przechowywać)

Z w/w praw możecie Państwo skorzystać w dogodnej formie, np. poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO.

11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie na naszej stronie internetowej nowej Polityki.

 

DLA PRACODAWCÓW

DLA PRACOWNIKÓW

WIĘCEJ >>

WIĘCEJ >>

 

kropkiOferty pracy

oferta pracy
Warto zarejestrować się w agencji zatrudnienia, gdyż rejestracja taka stwarza dostęp do wielu ofert pracy. Daje także możliwość szybszego zaistnienia na rynku pracy niż przy samodzielnych jej poszukiwaniu. Zapoznaj się z naszą ofertą pracy.

praca tymczasowa
Praca tymczasowa jest w Polsce stosunkowa młodą formą zatrudnienia, natomiast bardzo powszechną na świecie. Jest elastyczną formą zatrudnienia, w ramach której występują 3 podmioty...

outsourcing
Koncentracja na podstawowej, strategicznej działalności często wiąże się z wydzieleniem na zewnątrz firmy działów, które pozwolą na uwolnienie własnych zasobów i zmianę struktury kosztów...

outplacement
Zwolnienie pracownika lub grupy pracowników wiąże się nierzadko ze stresem dla obu stron. Nawet taki trudny proces można, a nawet należy przejść tak, by zapewnić zwalnianemu pracownikowi możliwe najszybsze odnalezienie się na rynku pracy...

wszystko ofer42ta
Każda rekrutacja wiąże się z ryzykiem, że zatrudniony pracownik nie sprawdzi się w firmie. Korzystając z naszej usługi try & hire (wypróbuj i zatrudnij), które łączy pracę tymczasową z rekrutacją na stanowisko stałe, przenosicie Państwo na nas to ryzyko wraz z kosztami rekrutacyjnymi...

rekrutacje pracownikow
Rekrutacja i selekcja pracowników wiąże się niejednokrotnie ze sporymi nakładami środków - czasu, pracy i finansowych. Zatrudnienie nietrafionej osoby pogłębia dodatkowo te koszty.

Kontakt

HERSTER
Agencja Zatrudnienia
Agencja Pracy Tymczasowej
Biuro Legnica
Pl. Wolności 4 budynek AB pokój 105
(wejście od ul. Anielewicza)
59-220 Legnica

 

ZAPRASZAMY:
Pon. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

Dział Rekrutacji Polskich:
Tel. +48 789-183-601
rekrutacja@herster.pl

 

Dział Rekrutacji Ukraińskich:
Tel./Viber +48 517-169-400
biuro@herster.pl

 

Dział Kadr i Płac:
Tel. +48 503-673-881
biuro@herster.pl

 

Dział Handlowy:
Tel. +48 510-408-820
Tel. +48 727-239-268
biuro@herster.pl

 

 • znajdz nas na facebooku

Formularz kontaktowy

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażona zgoda jest dobrowolna, ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie i formie (np. email: biuro@herster.pl), a także do żądania usunięcia danych, ich przeniesienia, wglądu i aktualizacji.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Zgadzam się:(*)
Nieprawidłowe dane


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HERSTER Dominika Radomska, w celu realizacji odpowiedzi na mój kontakt, w tym przesłania oferty usług lub innych informacji handlowych, jeżeli tego dotyczy moje zapytanie.

 

Imię i nazwisko(*)
Please let us know your name.

E-mail
Please let us know your email address.

Telefon
Invalid Input

Temat
Please write a subject for your message.

Wiadomość(*)
Please let us know your message.

Przepisz litery(*)
Przepisz litery
Nieprawidłowe dane

Formularz aplikacyjny

plakietka pl

agencja min

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Jeśli chcesz się zapoznać dokladniej z Polityką Prywatności i cookies, kliknij w link. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WSTĘP

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE - Dz. Urz. UE L119, zwanym dalej "RODO", podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby Państwa dane osobowe były właściwie chronione, a Państwo rzetelnie poinformowani o celach i zakresie ich przetwarzania, a także uprawnieniach Państwu przysługujących.

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wymaga podstawy prawnej; RODO przewiduje takie podstawy, a poniższe z nich mają zastosowanie w naszej działalności:
a) Państwa dobrowolna zgoda. Może ona dotyczyć tylko przetwarzania danych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby realizacji wskazanej przez Państwa rekrutacji i wynikającego z niej zatrudnienia, jak również dotyczyć zarówno wskazanej rekrutacji, jak i przyszłych rekrutacji, które będziemy prowadzili dla siebie lub dla naszych Klientów.
W przypadku realizacji rekrutacji dla Klientów, powierzymy przetwarzanie Państwa danych osobowych tym Klientom, jednak wyłącznie w zakresie realizowanej z nimi współpracy, np. usługi rekrutacji na stanowisko stałe lub rekrutacji i zatrudnienia na prace tymczasowe.
b) Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której będziecie Państwo stroną. Taka sytuacja wystąpi, jeżeli zechcecie Państwo zostać zatrudnieni przez naszą firmę.
c) Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią. Taka sytuacja wystąpi w razie sporu prawnego i konieczności dochodzenia praw przed sądem.
d) Przestrzeganie obowiązku prawnego. Taka sytuacja wystąpi w momencie zaprzestania przez Państwa zatrudnienia w naszej firmie. Na podstawie odrębnych przepisów jesteśmy zobowiązani przechowywać Państwa akta osobowe przez określony czas.

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma HERSTER Dominika Radomska z siedzibą w: 59-500 Złotoryja, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14 lok.5, NIP 6911920889; kontakt e-mail: biuro@herster.pl, strona internetowa: www.herster.pl

4. CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, to wszelkie dane odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą zidentyfikowaną jest osoba, której tożsamość znamy. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamości nie znamy ale możemy poznać za pomocą środków, które mamy. Danymi osobowymi mogą więc być: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP komputera, itp.

5. POLITYKA "COOKIES"

5.1. Pliki "cookies" (z ang. "ciasteczka") są danymi informatycznymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie) i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Zawierają one zazwyczaj nazwę strony internetowej z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym. Strona internetowa pobiera w sposób automatyczny adres IP komputera, typ przeglądarki i systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach "cookies".
5.2.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki "cookies" oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
5.3.Pliki "cookies" wykorzystywane są w celu:
a) rozpoznania urządzenia w celu prawidłowego wyświetlenia strony internetowej,
b) wyświetlenia treści dostosowanych do odwiedzającego stronę internetową
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający stronę internetową korzystają z niej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości;
5.5.Stosowane są dwa główne rodzaje plików "cookies": "sesyjne" oraz "stałe". Pliki "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki "stałe" przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia.
5.6.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików "cookies". Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dokładne informacje na temat plików "cookies" znajdują się w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari™: https://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

6. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby:

 • Realizowanych przez nas usług rekrutacji i selekcji pracowników
 • Realizowania procesu zatrudnienia i administrowania pracownikiem
 • Realizowanych przez nas usług związanych z legalizacją pobytu i pracy obcokrajowców
 • Realizowanych przez nas usług zakwaterowania
 • Realizowanych przez nas pozostałych usług wymienionych na naszej stronie internetowej
 • Innych obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

7. JAKIE DANE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY

Gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do realizowania czynności wymienionych w punkcie 6. Mogą to być np.: dane zawarte w CV, albo dane kontaktowe podane w formularzu zapytania naszej strony internetowej.
Automatycznie są także gromadzone dane "cookies" omówione w punkcie 5. Nie wykorzystujemy żadnych danych do profilowania, czyli automatycznej oceny osoby fizycznej lub przewidywania jej zachowania.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH I DOSTĘP DO NICH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych stosujemy adekwatne rozwiązania informatyczne i techniczne pozwalające na dostęp do nich wyłącznie osób przeszkolonych i upoważnionych do ich przetwarzania, które podpisały zobowiązanie do zachowania tajemnicy, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleconych zadań.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym (np. Klientom, biuru rachunkowemu) odbywa się z zachowaniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa i jedynie w zakresie ściśle określonym ramami tej współpracy. Dane osobowe w podmiotach współpracujących są przetwarzane również wyłącznie przez osoby do tego przeszkolone i upoważnione, które podpisały zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

9. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Czas przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim zostały zgromadzone:

 • Rekrutacja wskazana przez kandydata - 6 miesięcy od daty zakończenia usługi lub gwarancji na usługę
 • Rekrutacje przyszłe - 18 miesięcy od pozyskania danych
 • Zatrudnienie - przez cały okres zatrudnienia oraz okres wskazany na podstawie innych przepisów (np. obowiązek przechowywania akt osobowych)
 • Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców - 18 miesięcy od daty zakończenia usługi
 • Usługi zakwaterowania - przez cały okres trwania usługi oraz okres wskazany odrębnymi przepisami (np. obowiązki podatkowe realizowane do końca 5 roku kalendarzowego po danym roku podatkowym)
 • Pozostałe usługi wymienione na stronie internetowej - 6 miesięcy od daty zakończenia usługi lub gwarancji na usługę. Po upływie w/w okresów dane osobowe zostaną usunięte.

10. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

W każdym czasie macie Państwo prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Usunięcia danych osobowych
 • Wglądu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii
 • Aktualizacji i uzupełnienia danych osobowych
 • Przeniesienia danych osobowych
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy je mogli tylko przechowywać)

Z w/w praw możecie Państwo skorzystać w dogodnej formie, np. poprzez e-mail: biuro@herster.pl Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO.

11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie na naszej stronie internetowej nowej Polityki.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Herster Agencja Pracy Tymczasowej | tel. +48 727-239-265 | NIP: 691-19-20-889 | REGON: 022359480

Praca tymczasowa | Dyskretne rekrutacje | Outsourcing | Pracownicy z Ukrainy | Legalizacja pobytu i pracy obcokrajowców | Polityka Prywatności

Projekt strony: WIT